Sgk Vefat Edenin Ailesine Yardım Ediyor

Çalışan bir sgklı bireyin hayatını kaybetmesinin ardından sgk dan alacağı yardım bulunmaktadır. Sgk sigorta pirimi ödenmesi devam eden çalışanın, vefatının ardından çalışanın ailesine yardım niteliğinde bir miktar para ödemesi yapmaktadır. Çeşitli sebeplerden oluşabilecek kazalar veya çalışma esnasında aniden yaşanan hayati fonksiyonların kaybolması, sgk nın sorumluluğunda olduğundan bu ödeneği yapmak durumundadır.

SSK Vefat Eden Yardımı İçin Nereye Başvurulur ?

SSK ölüm yardımı almanız için ilk olarak sizden bazı belgeler istenilecektir. Sizden istenilen bu belgeleri tam ve eksiksiz bir şekilde hazırladıktan sonra bulunduğunuz ilin SGK İl Merkez Müdürlükleri’ne başvurulması gerekiyor.

SSK Ölüm Yardımı Nasıl Alınır ?

İş sırasında meydana gelen bir kaza sonucu hayatını kaybeden vatandaşlar, sürekli iş göremezlik geliri, malullük ya da emekli aylığı almakta iken vefat eden vatandaşlarımız SSK ölüm parası alabilirler. Ayrıca hayatta iken kendisi için en az 360 günlük malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine SSK ölüm yardımı yapılmaktadır. SSK ölüm yardımında sigortalının vefat tarihinde sigortalı olma gibi bir şart aranmamaktadır.

SSK Ölüm Yardımı Kimlere, Nasıl Verilir ?

SSK ölüm ödeneği ölen vatandaşın anne babasına eğer bunlar hayatta değil ise eşine yok ise çocuklarına verilir. Eğer eşi ve çocukları da hayatta değil veya yok ise merhumun kardeşlerine ölüm yardımı yapılır. Cenaze yukarıda bahsedilen bu kişiler dışında başka gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılmış ise belgelenmesi takdirinde SSK ölüm yardımı bu gerçek veya tüzel kişilere yapılır.

SSK Ölüm Yardımı İçin Başvuru Nereye Yapılır ?

Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan ölüm yardımı başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar ilk olarak ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile beraber kuruma başvuru yapılması gerekmektedir. Hayatını kaybeden sigortalının ölüm tarihi nüfus kütük belgelerine henüz kaydedilmemiş ise yazılan dilekçe ile beraber ilgili makamlarca usulüne uygun olarak ölüm tarihini gösteren belgenin kuruma verilmesi gerekmektedir.

SSK Ölüm Yardımı İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir ?

SSK’dan ölüm yardımı almak isteyen merhum yakınlarının bu yardımı alabilmeleri için birtakım belgeler istenilmektedir. Peki talep edilen bu belgeler nelerdir sizlere söyleyelim.

Hayatını kaybeden sigortalının ölüm yardım ödeneğince hak sahibi olan kişilerin hayatını kaybeden vatandaşın ölüm tarihini belirten dilekçelerinin olması gerekiyor.

Hayatını kaybeden sigortalının ölüm tarihini belirten, ilgili makamlarca usulüne göre düzenlenmiş olan defin ruhsatı, ölüm tutanağı vb belgelerin edinilmiş olması gerekmektedir.

About admin

83 queries 0,712