Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır

Kıdem, Türk Dil Kurumu’na göre bir görevde geçirilen süre, tazminat ise zarar karşılığı ödenen para demektir. Kıdem tazminatı ise aynı iş yerinde belirli bir süre çalışmış bir çalışana, çeşitli sebeplerle görevinden ayrılırken, verilen para anlamına gelmektedir. İş Kanunu’nda “kıdem tazminatı” maddesinin olması; işverenlerin geçersiz sebeplerle işçi çıkarmasını zorlaştırarak, işçinin gelir ve iş güvenliğini garanti altına almak, aynı zamanda işçi tarafında liyakatin önemini arttırarak işveren tarafının kısa sürede yetenekli personel kaybını önlemek, ilk akla gelen nedenler arasındadır.

Kıdem Tazminatı Almak Hangi Durumlarda Mümkün?

Kıdem tazminatı alabilmek için hem çalışan hem de işveren tarafında bazı şartların oluşmuş olması gerekmektedir.4857 sayılı iş kanuna göre bu şartlar düzenlenmiş ve uygulamaya alınmıştır. İşveren haksız nedenlerle iş akdini fesih ediyorsa, işçi haklı sebeplerle iş akdini fesih ediyorsa ya da işçi kanunda belirtilmiş herhangi bir sebeple istifa ediyor ise kıdem tazminatı hak edilmektedir. Bu şartların yanı sıra askerlik, kadınlarda evlilik, emeklilik ve ölüm kıdem tazminatı hak etmenin diğer sebepleridir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı, çalışanın aldığı ücret türlerine göre aşağıda açıklanacak olan iki farklı şekilde hesaplanmaktadır.
Zamana Bağlı Ücret Alan İşçilerin Durumu (günlük, haftalık, aylık gibi)
Ödenecek olan kıdem tazminatı, işçinin ilgili iş yerinde çalıştığı her bir yıl için son 30 günlük brüt ücretidir. Hesaplamada yıl küsuratları (kesirleri) de dikkate alınacaktır. İşçinin toplam çalıştığı tam yıl sayısı hesaplandıktan sonra, son 30 günlük brüt ücreti ile çarpılmaktadır. Tam yıl sayısından arta kalan aylar ise gün sayısına çevrilir, son brüt ücretin de günlük olan karşılığı bulunur. Daha sonra bu süre ve ücret çarpılarak, önceden bulunmuş olan yıllık hak edilen ücretin üzerine eklenir.
Götürü Ücretle Çalışan İşçilerin Durumu (iş veya parça başına)
Bu çalışanların brüt ücreti olmadığı için öncelikle muadil bir brüt ücret belirleme zorunluluğu vardır. Bu hesabı yapabilmek için işçinin bir yıl içerinde aldığı tüm ücretler toplanır ve o işleri yapmak için harcadığı toplam süreye bölünür. İşçinin yıl içinde zam almış olması durumda, zam tarihinden çıkış tarihine kadar olan sürede ekstra bir günlük ücret hesaplaması gerekmektedir.
Kıdem tazminatı hesaplamasında da en önemli şart, ödemenin sözleşemeye dayanıyor olmasıdır. Ücretin süreklilik gösteriyor olması gerekmektedir. Bu sebeple süreklilik gösteren diğer tür ikramiye ve benzeri ödemelerin de brüt ücrete dâhil edilmesi gerekmektedir. Diğer bir önemli konu ise kıdem tazminatında üst sınırın bulunmasıdır. Bu üst sınır kanunda en yüksek devlet memuru temel alınarak şu şekilde açıklanmıştır: “Kıdem tazminatı bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesinden fazla olamaz.” Dolayısıyla tavan ücret her sene değişmektedir.

About admin

83 queries 0,405